Reactie op Amersfoortse Courant

Zaterdag 4 januari 2020 verscheen een artikel in AD Amersfoortse Courant over een kwestie tussen een ambassadeur van Onbeperkt Amersfoort en de medewerker van een hulpstichting. De ambassadeur vroeg afgelopen zomer aan onze voorzitter Jacques Happe of hij iemand kende die haar huisgenoot een computertraining kon geven. Hij suggereerde de medewerker van de hulpstichting, die tevens een buurman is en kan bogen op ervaring met mensen met een beperking. Vanwege zijn computerachtergrond achtte Happe hem in staat om die huisgenoot adequaat te helpen.

In de maanden daarna heeft de hulpstichting meer administratieve diensten en cliëntondersteuning geleverd. De ambassadeur en huisgenoot hadden hiervoor geen pgb-budget en de kosten bleken hoger dan de inkomsten. Er werd besloten aangifte te doen van diefstal door de hulpstichting. De politie drong aan op bemiddeling tussen beide partijen en verzocht Happe om te bemiddelen om zo tot een schikking te komen. Dat laatste is niet gelukt, omdat de ambassadeur en haar huisgenoot er voor kozen in plaats van bemiddeling aangifte te doen tegen de hulpstichting en haar medewerker.

Ten onrechte wordt in de media de suggestie gewekt, dat de rol van Onbeperkt Amersfoort groter is dan het introduceren van de medewerker van de hulpstichting aan de ambassadeur. Tevens wordt ten onrechte gesuggereerd dat onze voorzitter de ambassadeur en haar huisgenoot onder druk heeft gezet om tot een schikking met de hulpstichting te komen. In zo’n bemiddelingstraject is het gebruikelijk dat er pogingen ondernomen worden om partijen aan tafel te krijgen. De medewerker van de hulpstichting verleende alle medewerking, de ambassadeur en haar huisgenoot hielden de boot af en reageerden niet op verzoeken.

Wij betreuren het dat onze voormalig ambassadeur – zij zegde in november haar samenwerking met ons op – samen met haar huisgenoot de stap naar AD Amersfoortse Courant heeft gemaakt. Het morele kompas van de krant heeft duidelijk niet gefunctioneerd. Met de publicatie schaadt de krant niet alleen onze voorzitter in persoon, maar vooral Onbeperkt Amersfoort en haar taak als behartiger van belangen van mensen met een fysieke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken. Het is spijtig dat de inzet om iemand te helpen nu zo heeft uitgepakt, dat ons in de krant verweten wordt dat wij onze doelgroep zouden doorverwijzen naar een malafide hulpstichting, bedrijf of persoon.

Onbeperkt Amersfoort heeft vertrouwen in voorzitter Jacques Happe en blijft zich vol inzetten voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte.
Namens het bestuur,

Frans Steeneveld
penningmeester
secretaris a.i.