Wethouder Buijtelaar noemt toegankelijke veiligheid ‘comfort voor mensen met een beperking’

Donderdag 2 juli 2020 vond een ingelaste peiling van de Amersfoortse gemeenteraad plaats over de mislukte aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting. Onlangs bleek dat geen enkele aannemer de weg binnen het budget wil of kan aanleggen. Daarnaast ging de peiling over de onveiligheid van de fietsbrug, wat al meerdere malen door Onbeperkt Amersfoort is betoogd. Uit de peiling bleek dat de coalitie veilige toegankelijkheid niet nodig vindt. En wethouder Hans Buijtelaar zette de roep om een toegankelijke, veilige brug weg als een zoektocht naar comfort door mensen met een beperking.

Onbeperkt Amersfoort voorzitter Jacques Happe betoogde tijdens de peiling in de gemeenteraad om het alternatief van Syb van Breda serieus te nemen en te onderzoeken. Deze architect meldde in het AD Amersfoortse Courant op 10 juni 2020 dat de brug duurder en onveiliger is, dan een tunnel onder het spoor. De wethouder zag geen financiële onderbouwing en zette daarmee het alternatief weg. Hij verweet Happe grote woorden, “zoals we hem kennen”. Om daar aan toe te voegen dat de CROW-richtlijnen door mensen met een beperking als ‘comfort’ worden ingezet voor gebruik van de fietsbrug. Voormalig Statenlid Jasper Fastl van Groen Links Twitterde dat indertijd op zijn initiatief de Crow-richtlijnen door de provincie als leidraad zijn vastgesteld. “Dus niet als advies, maar als uitgangspunt.” De provincie Utrecht is trouwens de belangrijkste financier van de Westelijke Ontsluiting.

“Het is klinkklare onzin dat deze fietsbrug veilig zou zijn en ik zou als raadslid niet verantwoordelijk willen zijn voor de ongelukken die daar mogelijk plaatsvinden”, aldus Happe. De CROW-richtlijnen zijn er niet voor niets, maar volgens de wethouder zijn er nog andere bruggen in Amersfoort met een 4% helling. Hij gaat volledig voorbij aan het feit dat die richtlijnen er juist zijn, omdat een 4% helling vanwege deze te steile stijging en daling als onveilig en ongewenst is gekwalificeerd! Als de toegankelijkheid volgens de CROW-richtlijnen niet gewaarborgd is, dan is de brug onveilig. Dat is geen hogere wiskunde, dat betekent dat mensen met een beperking fysiek beperkt worden in hun veiligheid ten aanzien van de gekozen bouwmaatregelen.

“Het is onbegrijpelijk dat je als coalitie (D66, VVD, ChristenUnie en GroenLinks) met een meerderheid in de gemeenteraad een majeure aanbesteding voor een weg van bijna 70 miljoen ziet klappen en niet het fatsoen hebt om te willen onderzoeken of het inderdaad goedkoper kan, zoals een onafhankelijke architect heeft aangegeven. Dat verbaast ons enorm”, stelt Happe. “Dat je dan ook nog als coalitie niet het fatsoen hebt om mensen met en zonder beperking te vrijwaren van een onveilige – want niet volgens de richtlijnen van toegankelijkheid ontworpen – fietsbrug, is onbegrijpelijk! Wij riepen tijdens de peiling de raad op om een onderzoek te doen naar het alternatieve ontwerp, waar de oppositie wel in meeging, maar de coalitie niet.

“We doen namens de 30.000 Amersfoorters met een beperking, de 20.000 senioren in onze stad en de ruim 100.000 andere inwoners ondubbelzinnig een appèl op het gezond verstand van de coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks, die te weinig geld hebben om deze weg aan te leggen, om onderzoek te (laten) doen naar het alternatief van Syb van Breda, die beweert dat er veel bij de aanleg goedkoper kan, zonder aan kwaliteit in te boeten. Plus, dat het alternatief een fysiek en sociaal veiliger ondertunneling van het spoor oplevert.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Artistieke impressie van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort zonder onveilige, niet-toegankelijke fietsbrug, maar met een ondertunneling voor voetgangers en fietsers onder het spoor door. (© Syb van Breda & Co)

Amersfoort, 2 juli 2020