Maak je website digitaal toegankelijk

Maak je website digitaal toegankelijk voor mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie. Je krijgt als ondernemer een groter bereik, meer klanten, omdat je digitaal toegankelijk bent voor iedereen. Hoe? Bekijk de pdf die MKB Toegankelijk, samen met Mijn Leven 2.0, de Gemeente Amersfoort en Onbeperkt Amersfoort heeft gemaakt. #Toegankelijk.

Nieuw bestuurslid: paralympiër Simon Boer

Amersfoort, 29 juli 2020 — Afgelopen weekend maakte paralympisch zwemmer Simon Boer bekend dat hij stopt met topsport om zich te richten op zijn maatschappelijke carrière. Vandaag laat de winnaar van Europees goud op de 100 meter schoolslag “verheugd en trots” weten, dat hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden als bestuurslid marketing & communicatie bij Onbeperkt Amersfoort. Stichting Onbeperkt Amersfoort behartigt de belangen van Amersfoorters met een beperking en/of een chronische ziekte.

“Ik ben verheugd en trots dat ik mijn ervaringen als sporter en inwoner van Amersfoort kan meenemen en toepassen als bestuurslid van de stichting Onbeperkt Amersfoort”, vertelt de 25-jarige Simon Boer enthousiast. “Ik streef ernaar om met mijn passie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de emancipatie van mensen met een beperking in de gemeente Amersfoort.” Boer gaat zich als bestuurslid marketing & communicatie inzetten voor verdere naamsbekendheid van Onbeperkt Amersfoort en de werving van ambassadeurs voor de stichting.

positieve drive
“We zijn heel blij dat Simon per direct toetreedt tot het bestuur van Onbeperkt Amersfoort. Hij heeft een positieve drive en hoefde niet heel lang na te denken toen we hem vroegen om toe te treden tot het bestuur”, legt voorzitter Jacques Happe uit. “Nu hij gestopt is met topsport en zijn speedo’s aan de wilgen heeft gehangen, was hij voornemens om zich volledig te richten op zijn marketingstudie aan de Johan Cruijff Academy. Voor ons was het de uitgelezen mogelijkheid om hem naast zijn studie voor ons bestuur te vragen.”

gouden plak
Simon Boer maakte jarenlang deel uit van TeamNL. Vier jaar geleden deed hij in Rio de Janeiro mee aan de Paralympische Spelen. Dit jaar zou hij ook meedoen aan de Spelen in Tokyo, maar corona gooide roet in het eten. In 2014 won Simon bij het Europees Kampioenschap in Eindhoven een gouden plak op de 100 meter schoolslag (klasse S7). In 2013 kwam hij met zilver terug van het WK in Montréal en twee jaar later won hij brons bij het WK in Glasgow. Bij de eerste Dag van de Aangepaste Sport regio Eemland in 2017 kwam hij langs om bezoekers te vertellen over de zwemmen met een beperking.

(tekst loopt door onder de foto)
Simon Boer (foto: Carla Kogelman)

onbeperkte mogelijkheden
Onbeperkt Amersfoort ontstond in 2019 uit het Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort. Voormalig gemeenteraadslid Jacques Happe blies de organisatie nieuw leven in om de gemeenschap bewust te maken van de uitdagingen die mensen met een beperking en chronisch zieken hebben in het dagelijks leven. “Niet de belemmering, maar de onbeperkte mogelijkheden zijn het uitgangspunt van het leven met een handicap of chronische ziekte”, legt hij uit. “Of je nu een fysieke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking hebt of chronisch ziek bent, Onbeperkt Amersfoort vindt dat iedereen in Amersfoort naar vermogen kan en mag meedoen. Ook al brengt een beperking of chronische ziekte de nodige uitdagingen met zich mee om je weg te bepalen in de maatschappij.”

bewustwording
Simon Boer gaat zich als bestuurslid vanuit Onbeperkt Amersfoort vol inzetten op de bewustwording van de rechten, die het VN Verdrag Handicap aan mensen met een beperking en chronisch zieken geeft. “De gemeente, organisaties en instellingen, middenstand en bedrijven, verenigingen en scholen nemen niet altijd de juiste beslissingen. Soms uit gemakzucht en veel vaker vanuit onwetendheid.  Wij willen hen helpen bij het maken van de juiste keuzes, zodat iedereen in Amersfoort volwaardig en zoveel als mogelijk zelfstandig mee kan doen.”

lobbyen

Dat doet Onbeperkt Amersfoort met een netwerk van ambassadeurs, die zowel individueel als gezamenlijk opereren, zoals dat vanuit de diversiteit aan beperkingen en chronische ziektes past en nodig is. “Als Onbeperkt Amersfoort helpen we de gemeente en de samenleving om het goede te doen. We lobbyen bij de politiek, zoals onlangs bij de Westelijke Ontsluiting en helpen politieke partijen met het schrijven en bedenken van beleid. Dat doen we door te informeren, mee te denken, gevraagd en ongevraagd te adviseren en het beleid te monitoren. Onze ambassadeurs nemen zitting in overlegstructuren om daar het geluid van mensen met een beperking en chronisch zieken in Amersfoort te laten horen.”

Artikel in StadAmersfoort: https://www.destadamersfoort.nl/sport/overig/355246/paralympir-simon-boer-nieuw-bestuurslid-onbeperkt-amersfoortWethouder Buijtelaar noemt toegankelijke veiligheid ‘comfort voor mensen met een beperking’

Donderdag 2 juli 2020 vond een ingelaste peiling van de Amersfoortse gemeenteraad plaats over de mislukte aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting. Onlangs bleek dat geen enkele aannemer de weg binnen het budget wil of kan aanleggen. Daarnaast ging de peiling over de onveiligheid van de fietsbrug, wat al meerdere malen door Onbeperkt Amersfoort is betoogd. Uit de peiling bleek dat de coalitie veilige toegankelijkheid niet nodig vindt. En wethouder Hans Buijtelaar zette de roep om een toegankelijke, veilige brug weg als een zoektocht naar comfort door mensen met een beperking.

Onbeperkt Amersfoort voorzitter Jacques Happe betoogde tijdens de peiling in de gemeenteraad om het alternatief van Syb van Breda serieus te nemen en te onderzoeken. Deze architect meldde in het AD Amersfoortse Courant op 10 juni 2020 dat de brug duurder en onveiliger is, dan een tunnel onder het spoor. De wethouder zag geen financiële onderbouwing en zette daarmee het alternatief weg. Hij verweet Happe grote woorden, “zoals we hem kennen”. Om daar aan toe te voegen dat de CROW-richtlijnen door mensen met een beperking als ‘comfort’ worden ingezet voor gebruik van de fietsbrug. Voormalig Statenlid Jasper Fastl van Groen Links Twitterde dat indertijd op zijn initiatief de Crow-richtlijnen door de provincie als leidraad zijn vastgesteld. “Dus niet als advies, maar als uitgangspunt.” De provincie Utrecht is trouwens de belangrijkste financier van de Westelijke Ontsluiting.

“Het is klinkklare onzin dat deze fietsbrug veilig zou zijn en ik zou als raadslid niet verantwoordelijk willen zijn voor de ongelukken die daar mogelijk plaatsvinden”, aldus Happe. De CROW-richtlijnen zijn er niet voor niets, maar volgens de wethouder zijn er nog andere bruggen in Amersfoort met een 4% helling. Hij gaat volledig voorbij aan het feit dat die richtlijnen er juist zijn, omdat een 4% helling vanwege deze te steile stijging en daling als onveilig en ongewenst is gekwalificeerd! Als de toegankelijkheid volgens de CROW-richtlijnen niet gewaarborgd is, dan is de brug onveilig. Dat is geen hogere wiskunde, dat betekent dat mensen met een beperking fysiek beperkt worden in hun veiligheid ten aanzien van de gekozen bouwmaatregelen.

“Het is onbegrijpelijk dat je als coalitie (D66, VVD, ChristenUnie en GroenLinks) met een meerderheid in de gemeenteraad een majeure aanbesteding voor een weg van bijna 70 miljoen ziet klappen en niet het fatsoen hebt om te willen onderzoeken of het inderdaad goedkoper kan, zoals een onafhankelijke architect heeft aangegeven. Dat verbaast ons enorm”, stelt Happe. “Dat je dan ook nog als coalitie niet het fatsoen hebt om mensen met en zonder beperking te vrijwaren van een onveilige – want niet volgens de richtlijnen van toegankelijkheid ontworpen – fietsbrug, is onbegrijpelijk! Wij riepen tijdens de peiling de raad op om een onderzoek te doen naar het alternatieve ontwerp, waar de oppositie wel in meeging, maar de coalitie niet.

“We doen namens de 30.000 Amersfoorters met een beperking, de 20.000 senioren in onze stad en de ruim 100.000 andere inwoners ondubbelzinnig een appèl op het gezond verstand van de coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks, die te weinig geld hebben om deze weg aan te leggen, om onderzoek te (laten) doen naar het alternatief van Syb van Breda, die beweert dat er veel bij de aanleg goedkoper kan, zonder aan kwaliteit in te boeten. Plus, dat het alternatief een fysiek en sociaal veiliger ondertunneling van het spoor oplevert.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Artistieke impressie van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort zonder onveilige, niet-toegankelijke fietsbrug, maar met een ondertunneling voor voetgangers en fietsers onder het spoor door. (© Syb van Breda & Co)

Amersfoort, 2 juli 2020

Reactie op Amersfoortse Courant

Zaterdag 4 januari 2020 verscheen een artikel in AD Amersfoortse Courant over een kwestie tussen een ambassadeur van Onbeperkt Amersfoort en de medewerker van een hulpstichting. De ambassadeur vroeg afgelopen zomer aan onze voorzitter Jacques Happe of hij iemand kende die haar huisgenoot een computertraining kon geven. Hij suggereerde de medewerker van de hulpstichting, die tevens een buurman is en kan bogen op ervaring met mensen met een beperking. Vanwege zijn computerachtergrond achtte Happe hem in staat om die huisgenoot adequaat te helpen.

In de maanden daarna heeft de hulpstichting meer administratieve diensten en cliëntondersteuning geleverd. De ambassadeur en huisgenoot hadden hiervoor geen pgb-budget en de kosten bleken hoger dan de inkomsten. Er werd besloten aangifte te doen van diefstal door de hulpstichting. De politie drong aan op bemiddeling tussen beide partijen en verzocht Happe om te bemiddelen om zo tot een schikking te komen. Dat laatste is niet gelukt, omdat de ambassadeur en haar huisgenoot er voor kozen in plaats van bemiddeling aangifte te doen tegen de hulpstichting en haar medewerker.

Ten onrechte wordt in de media de suggestie gewekt, dat de rol van Onbeperkt Amersfoort groter is dan het introduceren van de medewerker van de hulpstichting aan de ambassadeur. Tevens wordt ten onrechte gesuggereerd dat onze voorzitter de ambassadeur en haar huisgenoot onder druk heeft gezet om tot een schikking met de hulpstichting te komen. In zo’n bemiddelingstraject is het gebruikelijk dat er pogingen ondernomen worden om partijen aan tafel te krijgen. De medewerker van de hulpstichting verleende alle medewerking, de ambassadeur en haar huisgenoot hielden de boot af en reageerden niet op verzoeken.

Wij betreuren het dat onze voormalig ambassadeur – zij zegde in november haar samenwerking met ons op – samen met haar huisgenoot de stap naar AD Amersfoortse Courant heeft gemaakt. Het morele kompas van de krant heeft duidelijk niet gefunctioneerd. Met de publicatie schaadt de krant niet alleen onze voorzitter in persoon, maar vooral Onbeperkt Amersfoort en haar taak als behartiger van belangen van mensen met een fysieke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken. Het is spijtig dat de inzet om iemand te helpen nu zo heeft uitgepakt, dat ons in de krant verweten wordt dat wij onze doelgroep zouden doorverwijzen naar een malafide hulpstichting, bedrijf of persoon.

Onbeperkt Amersfoort heeft vertrouwen in voorzitter Jacques Happe en blijft zich vol inzetten voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte.
Namens het bestuur,

Frans Steeneveld
penningmeester
secretaris a.i.

Reactie op de Kadernota

Geachte college,

Dinsdagavond 9 juli staat uw Kadernota 2020-2023 op de agenda van de gemeenteraad.
Toegankelijkheid, de spreekterm voor de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap, wordt op een drietal plaatsen benoemd. U hecht, net als in het Coalitieakkoord 2018-2022, belang aan een inclusieve en toegankelijke stad. U bent ook voornemens om het landelijke manifest ‘Iedereen doet mee!’ te ondertekenen.

Op vragen van D66 geeft u aan dat u ruimte binnen bestaande programma’s biedt en een inspanningsverplichting verwacht van uw collegeleden. Tevens vertelt u de gemeenteraad met haar controlerende taak, dat u zelf zult toezien op de realisatie van de uitvoering van die inspanning.

Het bestuur van stichting Onbeperkt Amersfoort (voorheen Gehandicapten- en Patiënten Platform Amersfoort) juicht het toe dat u na het Coalitieakkoord ook in deze Kadernota weer aangeeft dat u de inclusieve en toegankelijke stad belang toedicht. Dat u hier geen middelen of instrumenten tegenover stelt is wat teleurstellend. U verwacht van uw collega’s en van uw ambtenaren dat zij zonder zichtbare aansporing, zonder kaders en/of randvoorwaarden deze promesse invulling geven. U stelt dat die ruimte binnen de bestaande programma’s er is, zonder aan te geven hoe u dit gaat monitoren, stimuleren en/of opleggen.

Zoals u weet is de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap niet vrijblijvend. Het is u bij wet opgelegd en dat houdt een verplichting in om u actief in te zetten voor de mensenrechten van Amersfoorters met een fysieke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking en/of chronische ziekte.

Om uw 800+ medewerkers en uzelf te stimuleren zich vol op de ruimte binnen bestaande programma’s te storten heeft u twee externe parttime functionarissen voor 18 en 20 uur in dienst. Het is hun taak om zowel u als de ambtelijke organisatie te motiveren invulling te geven aan de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap en daarnaast ook de samenleving daartoe te motiveren in samenwerking, bewustwording en uitvoering.

In Amersfoort leven ongeveer 20.000 mensen met een langdurige beperking, ongeveer 40.000 chronisch zieken en ruim 30.000 ouderen (cijfers van HandicapNL, Amnesty International en Amersfoort in Cijfers). De stichting Onbeperkt Amersfoort is van mening dat de personele invulling niet strookt met uw ambitie voor een inclusieve en toegankelijke stad. U verwacht dat de functionarissen zich met de wettelijke verplichting van de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap bezighouden. Advisering richting uw college en de ambtelijke organisatie lijkt al een meer dan fulltime taak, laat staan dat zij deze ook nog zouden moeten monitoren en daarnaast de stad zelf moeten motiveren zich bezig te houden met het VN Verdrag Handicap.

Dat u iedere Amersfoorter met of zonder beperking en/of chronische ziekte gelijk wilt en zult behandelen met dezelfde rechten, plichten en mogelijkheden, spreekt uit het Coalitieakkoord en de tekst in de Kadernota, maar vooralsnog niet uit de (financiële) invulling daarvan.

We vertrouwen erop dat dit college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad de urgentie van de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap met ons en de tienduizenden Amersfoorters met een beperking en/of chronische ziekte, van alle leeftijden, voelen en onderkennen. Wij Amersfoort, zien graag dat de ruimte binnen bestaande programma’s wordt ingericht met kaders, voorwaarden en verplichtingen. En dat u hiervoor de financiën beschikbaar stelt.

We verzoeken u om vanaf de begroting 2020 de implementatie en uitvoering structureel bij twee fulltime projectleiders te beleggen. Tevens verwachten we dat zij daarbij de beschikking krijgen over voldoende financiële middelen en andere instrumenten om te kunnen adviseren en monitoren. We begrijpen dat uw Kadernota op dit moment hierin niet voorziet binnen de begroting. We vertrouwen erop dat u dit niet alleen belooft in woord, maar met het beschikbaar stellen van meer financiële middelen, instrumenten en personele bezetting ook in daden omzet om zo de wettelijk verplichte implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap een succes te maken.

Tot slot.
Uiteraard bieden wij u, in het kader van het manifest ‘Iedereen doet mee!’ onze ervaringsdeskundige ambassadeurs aan om uw beleid extern te monitoren en u te helpen met de implementatie en advisering over de uitvoering van het VN Verdrag Handicap om Amersfoort toegankelijker te maken.

Met hoogachting,
namens het bestuur Onbeperkt Amersfoort,    

Jacques Happe
voorzitter

GPPA gaat door als Onbeperkt Amersfoort

Op 20 juni hebben penningmeester Frans Steeneveld en voorzitter Jacques Happe hun handtekening gezet onder de statutenwijziging van de stichting GPPA. Vanaf deze datum gaat het Gehandicapten- en Patiënten Platform Amersfoort GPPA verder onder de naam stichting Onbeperkt Amersfoort. Niet langer het hokje om mensen met een beperking in te plaatsen, maar de onbeperkte mogelijkheden en uitdagingen van mensen met een beperking en chronisch zieken, die zoveel meer zijn en kunnen in het leven. 

Met o.a. Conny Kooyman als ambassadeur om het leven van kwetsbare mensen te verbeteren. Wil jij je ook als ervaringsdeskundige inzetten voor kwetsbare Amersfoorters? Stuur dan een berichtje

VN-verdrag handicap

Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.